ارشیو اخبار

بدافزارهای اندرویدی - بخش اول

سیستم عامل اندروید همراه با پیشرفت تکنولوژی و گوشی های موبایل پیشرفت های زیادی را نسبت به نسخه های اولیه خود در سال های اخیر داشته است. این پیشرفت، باعث افزایش امکانات و توانمندی هایی شده است که در اختیار کاربران قرار داده می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 22/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و روش تحلیل آن ها

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و روش تحلیل آن ها توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 15/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae

برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 8/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی دفاع در عمق برای سامانه های تحت وب

برگزاری کارگاه آموزشی دفاع در عمق برای سامانه های تحت وب توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 1/02/97 ساعت 16 تا 18 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.