سرویس‌های مرکز ماهر

مرکز ماهر وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، خدمات امنیت سایبری ذیل را به نهادها و دستگاه های غیرزیرساختی در سطح کشور ارائه می‌کند.
  • گزارش آدرس آی پی های آلوده دستگاهی از منابع داخلی و خارجی
  • گزاری دیفیس و پایداری سامانه‌ها
  • پویش مداوم آسیب‌پذیری ها
  • ارزیابی فنی امنیتی دستگاه‌ها
  • خدمات امنیت ابری
  • تشخیص و مقابله با حملات
  • تست نفوذ و باگ‌بانتی
  • انتقال سرویس‌های روی ابر دولت الکترونیک
  • استخراج آسیب‌پذیری‌های وب‌سایت‌های سازمانی

جهت بهر‌ه‌گیری از خدمات فوق به پورتال مرکز ماهر مراجعه نمایید.

کلیک کنید