بدافزار موبایلی کسب درآمد

برنامه موبایلی کسب درآمد یکی از برنامه ­های اندرویدی می ­باشد که در کانال ­های تلگرامی و سایت ­های غیرمعتبر انتشار یافته و با استفاده از لوگو و آرم برنامه Google Play Store در سیستم نصب می ­گردد. این برنامه هیچ عملکردی نداشته و در بررسی ­ها مشاهده می ­گردد که فقط برای ارتباط با پلت­فرم ­های پوش­ نوتیفیکیشن می ­باشد. برنامه­ های دیگری نیز با این برنامه از یک منبع انتشار یافته و همه این برنامه ­ها از آیکون برنامه ­های قانونی و سیستمی استفاده کرده و در سیستم عملکردهای منفی دارند.

دانلود گزارش بدافزار

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی