گزارش رخداد

اگر فکر می‌کنید رایانه یا شبکه شما مورد حمله قرار گرفته است یا در معرض یکی از خطرات زیر است، در اسرع وقت به آپا گزارش دهید:

  • تلاش غیر مجاز ( موفق یا ناموفق) برای دسترسی به سیستم یا داده‌های آن
  • قطع یا منع از سرویس به صورت ناخواسته
  • استفاده غیر مجاز از سیستم به منظور پردازش یا ذخیره داده
  • تغییر در ویژگی‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری سیستم بدون اطلاع و موافقت دارنده آن

ثبت گزارش رخداد

captcha

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی