درخواست مشاوره امنیتی

دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی که مایل به دریافت مشاوره در زمینه ایمن سازی پایگاه اینترنتی، شبکه و نرم افزارهای خود می باشند، فرم زیر را تکمیل و به آدرس ایمیل cert@uma.ac.ir یا jamali@uma.ac.ir ارسال نمایند.
همچنین می توانید با شماره های 31505752 و 31505718 تماس برقرار نمایید.

  • فرم درخواست مشاوره (PDF | Word)

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی