سه آسیب‌پذیری در پلتفرم Citrix SD-WAN

سه آسیب‌پذیری در پلتفرم Citrix SD-WAN Citrix هفته گذشته طی اطلاعیه از وجود سه آسیب‌پذیری در پلتفرم Citrix SD-WAN Center خبر داد. اکسپلویت این باگ‌ها امکان اجرای کد از راه دور و کنترل شبکه را برای مهاجمان فراهم می‌آورند.

این سه آسیب‌پذیری که با شناسه CVE-2020–8271، CVE-2020–8272 وCVE-2020–8273  پیگیری می‌شوند، هنوز امتیازی دریافت نکرده‌اند.

نسخه‌های زیر تحت تاثیر این آسیب‌پذیری‌ها قرار دارند.

  • نسخه‌های سریCitrix SD-WAN 11.2  قبل از نسخه 2.2
  • نسخه‌های سریCitrix SD-WAN 11.1  قبل از نسخه 1.2b
  • نسخه‌های سریCitrix SD-WAN 10.2.8  قبل از نسخه 2.8

توجه به این نکته ضروریست که بقیه نسخه‌های Citrix SD-WAN Center منسوخ شده­ اند و دیگر پشتیبانی نمی­شوند.

در دو مورد اول، نفوذگران برای اکسپلویت آسیب‌پذیری باید بتوانند با SD-WAN Center’s Management IP address یا fully qualified domain name (FQDN) ارتباط برقرار کنند و برای اکسپلوبت آسیب‌پذیری سوم نیاز است تا نفوذگر احراز هویت شده باشد.

در آسیب‌پذیری اول با شناسه CVE-2020–8271، کاربر احراز هویت نشده، می­تواند پیمایش مسیر انجام داده و کدهای دلخواه خود را از راه دور با امتیاز Root اجرا نماید. آسیب‌پذیری دوم (CVE-2020–8272) که ناشی از ضعف افشا عملکرد (functionality) است؛ منجر به دور زدن احراز هویت می‌شود و آخرین آسیب‌پذیری (CVE-2020–827) نیز امکان ترفیع امتیاز به کاربرRoot  را برای کاربر احراز هویت شده فراهم می­آورد.

این باگ‌ها‌ در نسخه‌های زیر از Citrix SD-WAN Center رفع شده است. توصیه می‌شود که کاربران محصولات آسیب‌پذیر هرچه سریع‌تر این محصولات را به‌روزرسانی نمایند.

  • نسخه 2.2 از Citrix SD-WAN  و نسخه‌های بعد از آن، از سریCitrix SD-WAN 11.2 
  • نسخه 1.2b از Citrix SD-WAN  و نسخه‌های بعد از آن، از سریCitrix SD-WAN 11.1 
  • نسخه 2.8 از Citrix SD-WAN  و نسخه‌های بعد از آن، ازCitrix SD-WAN 10.2 

 

منبع

https://support.citrix.com/article/CTX285061