افتتاح وبسایت مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیل

افتتاح وبسایت مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیل به منظور اطالاع رسانی در مورد اهداف و برنامه های مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی و تسهیل ارتباط با مخاطبان مرکز، نسخه اولیه پایگاه اینترنتی مرکز آپای دانشگاه طراحی و بارگذاری شد.

 

این پایگاه در آدرس cert.uma.ac.ir قابل دسترس علاقمندان می باشد.

فرآیند تولید این محصول با جمع آوری و تحلیل نیازمندی های مرکز شروع شده و بعد از مشاوره با اساتید و کمک گرفتن از اعضای این مرکز، این محصول به فاز نهایی و تست رسید. در طراحی این محصول از جدیدترین تکنولوژی های طراحی و توسعه وبسایت استفاده شد و امکانات پیشگیری از انواع حملات در همه سطوح در آن تعبیه شده است.

سرانجام این محصول بعد از انجام تست های امنیتی و کیفی برای خدمت رسانی در دسترس عموم قرار گرفت.

 

 

لوگوی طراحی شده مرکز