بزرگترین مانور دفاع سایبری تاریخ در سطح 28 وزیر دفاع اروپایی انجام شد

بزرگترین مانور دفاع سایبری تاریخ در سطح 28 وزیر دفاع اروپایی انجام شد سناریوی مانور دفاع سایبری به این صورت است که حمله سایبری بزرگی به یکی از مرکز نظامی حساس در اتحادیه اروپا انجام شده و نفوذگران هم اقدام به انتشار اخبار دروغ از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند تا هرج و مرج بیشتری ایجاد کنند، بحران لحظه به لحظه وخیم‌تر می‌شود و این در حالیست که دولت‌های اروپایی در تلاش هستند تا واکنش مناسب و هماهنگی از خود نشان دهند.

در این سناریو 28 وزیر دفاع اتحادیه اروپا در یک تمرین سیاسی-سایبری مشارکت کردند. وزیران دفاع در Tallinn پایتخت کشور استونی جمع شده بودند تا این جنگ سایبری شبیه‌سازی شده را بازی کنند. تمرینی که تابحال در این سطح از مقامات انجام نشده است.

 

منبع: https://phys.org/news/2017-09-eu-defence-ministers-mock-cyberattack.html