مواظب آنتی ویروس Avast باشید

مواظب آنتی ویروس Avast باشید مواظب آنتی ویروس Avast باشید حمله باج افزار Crypto-currency از طریق آنتی ویروس Avast منتشر میشود.

Beware Avast!! Crypto-currency Attacks Coming from Avast!