برگزاری کارگاه آموزشی دفاع در عمق برای سامانه های تحت وب

برگزاری کارگاه آموزشی دفاع در عمق برای سامانه های تحت وب برگزاری کارگاه آموزشی دفاع در عمق برای سامانه های تحت وب توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 1/02/97 ساعت 16 تا 18 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

اشاره به انواع روش های حمله، تنظیمات مناسب برای firewallها، waf، طراحی شبکه داخلی جهت امن از جمله مواردی بود که در این کارگاه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

دانلود اسلایدهای کارگاه