برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae

برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 8/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

معرفی مهم ترین آسیب پذیری های سامانه های تحت وب، آشنای با multillidae، تحلیل log وب سرور از جمله مواردی بود که در این کارگاه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

(به دلیل عملی بودن کارگاه اسلایدی موجود نیست)