برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و روش تحلیل آن ها

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و روش تحلیل آن ها برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و روش تحلیل آن ها توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 15/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

اشاره به انواع مختلف باج ­افزارهای موجود و نحوه رفتار آن­ها در سیستم  و همچنین شیوه­ های مقابله از جمله مواردی بود که در این کارگاه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

دانلود اسلایدهای کارگاه