برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 22/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

اشاره به ضرورت استفاده از SSL/TLS در سامانه های تحت وب، آشنایی با مباحث اولیه رمزنگاری، معرفی روش های نصب و راه اندازی گواهی ها در وب سرورهای مختلف و نحوه امن سازی آن ها از جمله مواردی بود که در این کارگاه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

دانلود اسلاید های کارگاه

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی