برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 22/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

اشاره به ضرورت استفاده از SSL/TLS در سامانه های تحت وب، آشنایی با مباحث اولیه رمزنگاری، معرفی روش های نصب و راه اندازی گواهی ها در وب سرورهای مختلف و نحوه امن سازی آن ها از جمله مواردی بود که در این کارگاه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

دانلود اسلاید های کارگاه