بازدید جناب آقای دکتر سجادی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات از مرکز آپا

بازدید جناب آقای دکتر سجادی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات از مرکز آپا آپا دانشگاه محقق اردبیلی روز چهارشنبه 24 ام مرداد میزبان جناب آقای دکتر سید هادی سجادی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولین استانی بود و در طی این دیدار، میهمانان از مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کرده و در جریان آخرین دستاوردها و کارهای صورت پذیرفته این مرکز قرار گرفتند.

 دکتر جمالی رئیس مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی ضمن خوش آمد گویی، به معرفی مرکز و اعضا و کارهای صورت گرفته پرداختند. ایشان همچنین با اشاره به توان علمی موجود در مرکز اظهار امیدواری نمودند در آینده نزدیک خبرهای خوبی از این مرکز شاهد باشیم.
در ادامه هریک از تیم ها و اعضای مرکز آپا به ارائه فعالیت های خود اعم از تولید سامانه، ابزار ، آسیب پذیرهای کشف شده و... پرداختند. دکتر سجادی با ابراز رضایت از فعالیت ها و پژوهش های صورت گرفته، مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی را یکی از برترین آپاهای کشور معرفی کرده و از توان علمی موجود در مراکز آپا تمجید کردند.
ایشان به سرعت مناسب رشد امنیتی کشور در سال های اخیر و لزوم بها دادن به نیازهای نیروهای فنی و جوان اشاره کرده و اظهار امیدواری نمودند که در آینده شاهد خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم بود.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی