نمونه جدید باج افزار Scarab

در بررسی و مشاهده فضای سایبری در زمینه بدافزار، نسخه جدیدی از باج­ افزار Scarab مشاهده می ­شود که از طریق اسپم ایمیل انتشار می ­یابد. نام فایلی که برای باج ­افزار استفاده شده بصورت Abondon.exe و لوگوی آن شبیه به برنامه word می­باشد. باج ­افزار بعد از انتقال و اجرا در سیستم با دریافت دسترسی بالا از کاربر، تمام فایل­ های سیستم را با استفاده از الگوریتم ­های پیچیده رمزکرده و نام و پسوندی را بصورت [random_letter_and_digits].hitler را برای فایل در نظر می ­گیرد.

دانلود پیوست

Computer Emergency Response Team (CERT) of Mohaghegh Ardabili as a Cyber security Laboratory has started its activity in various cyber-sec fields such as cyber threat hunting, digital forensics and incident response, web and network penetration testing since 2015.

This center relies on the network and system security research group of the computer engineering and information technology department and using the experience of experienced and expert professors, top graduates and elite students of Mohaghegh Ardabili University to achieve the goals of providing services to organizations, offices and companies.

سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز ماهر
دانشگاه محقق اردبیلی