دوره آموزشی کدنویسی امن مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران

دوره آموزشی کدنویسی امن مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران مرکز ماهر در راستای ارتقای امنیت نرم افزار های توسعه یافته در کشور، در نظر دارد ضمن ارایه محتوی آموزشی خودآموز دوره آموزشی کدنویسی امن در چهار زبان برنامه نویسی نسبت به برگزاری آزمون و ارایه مدرک اقدام نماید.

 

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت مطالعه مستندات مطابق جدول ذیل می باشد.

آزمون ها توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی و زیر نظر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل برگزار می گردد.

محل برگزاری آزمون توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی متعاقبا در همین وبسایت اعلام می گردد.

آدرس الکترونیکی azmoon@certcc.ir جهت پاسخ به سوالات و اشکالات در نظر گرفته شده است.

  

زمان کارگاه کد نویسی امن PHP و ++C:

یکشنبه 95/08/23 ساعت 8:30 سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی

 


جهت دریافت کتابهای دوره ها روی هریک از لینک های زیر کلیک کنید:

c++ c++

.net .net

android android