بدافزار موبایلی فال تاروت

در بررسی های فضای مجازی در زمینه بدافزارهای اندرویدی، نمونه جدیدی از بدافزار اندرویدی در قالب برنامه فال با نام فال تاروت مشاهده میگردد که توسط کانالهای ناشناس و منابع ناامن دانلود نرمافزار انتشار میگردند. این برنامه که در چندین نسخه ارائه شدهاست قابلیت ارسال پیامک ارزش افزوده و عضویت کاربر در آن سرویسها را دارد. همچنین با ایجاد دسترسی در سیستم امکان ارسال نوتیفیکیشن را دارد.


دانلود گزارش بدافزار