ارشیو اخبار

بدافزار موبایلی موبوگرام

بدافزار موبایلی موبوگرام ضد فیلتر یکی از برنامه­ های اندرویدی می­ باشد که این روزها با توجه به مسدود شدن پیام رسان تلگرام در کشور و همچنین با استنفاده از ویژگی متن باز بودن تلگرام توسط اشخاصی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و راه اندازی SSL/TLS جهت امن سازی سامانه های تحت وب توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 22/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و روش تحلیل آن ها

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و روش تحلیل آن ها توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 15/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae

برگزاری کارگاه آموزشی owasp top10 mutillidae توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 8/02/97 ساعت 15 تا 17 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی دفاع در عمق برای سامانه های تحت وب

برگزاری کارگاه آموزشی دفاع در عمق برای سامانه های تحت وب توسط مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی درروز شنبه 1/02/97 ساعت 16 تا 18 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه با حضور جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات و علاقه¬مندان به این حوزه برگزار گردید.